AKTUELLT JUST NU

Vi har i dag två olika NPF-café, det ena är riktat till vårdnadshavare till barn med en fastställd eller misstänkt diagnos.

Det andra är riktad till vuxna med en fastställd eller misstänkt diagnos.

Caféet är menat att vara en plats där man får prata med andra som förstår och lyssna utan att döma. Här kan man få råd och tips. Eller bara ett andrum från vardagen.Vi träffas i NBV´s lokaler på Storgatan 6, 568 30 Skillingaryd.


Fika: Ej medlem 25 kr 

          Medlem 18 kr

Café föräldrar

Torsdag 22/10 kl. 18-20

Torsdag 26/11 kl. 18-20


Café vuxna


Onsdag 11/11 kl. 18-20


Onsdag 16/12 kl. 18-20