NPF

VAD ÄR NPF?


NPF är en förkortning av Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och har sin grund i att hjärnan fungerar annorlunda vilket leder till olika kognitiva svårigheter. Vanliga diagnoser är:


ADHD finns i tre former:

•ADHD huvudsakligen hyperaktiv – impulsiv form. Innebär överaktivt och impulsivt men har få eller inga symtom på uppmärksamhetsproblem

•ADHD – huvudsakligen ouppmärksamform, även kallad ADD. Innebär uppmärksamhetsproblem men få eller inga symtom på överaktivitet och impulsivitet.

• ADHD – kombinerad form. Innebär uppmärksamhetsproblem, överaktivt och impulsivt.


Autismspektrumtillstånd (AST) är ett begrepp för att beskriva svårigheter som handlar om förmågan att vara social och kommunicera med andra. Det har en bredare betydelse än autism och täcker in både de som har lättare autistiska drag och de som har väldigt svår autism. Aspergers syndrom är en form av AST. Personer med Asperger kan ha lätt för sig i vissa sammanhang, då de kan vara väldigt pålästa och kunniga inom vissa områden, men i andra sammanhang kan svårigheterna med social förmåga och kommunikation bli tydliga.


Tourettes syndrom innebär en kombination av motoriska och vokala tics. Symtomen uppkommer oftast kring sjuårsåldern och brukar börja med tics i ansiktet såsom överdrivna blinkningar, ryckningar och grimaser. Det är även vanligt att personer med Tourettes får ryckningar i en arm eller ett ben. De vokala ticsen uppträder oftast senare och börjar som vanliga snusningar och harklingar, men utvecklas sedan till ljud, läten och ibland ord eller hela meningar. Det är typiskt att symtomen avlöser varandra och kan öka och minska i styrka i olika perioder.